Почистване на септична яма – бързо, качествено и на достъпни цени

Как се почиства септичната яма?

Три принципа на нашата дейност по отношение на това как се почиства септичната яма:

  1. Надеждност – работим „чисто“, почистваме зоната от отпадъци на 100% и не оставяме следи след себе си.
  2. Ефективност – ценим вашето време и полагаме всички усилия, за да гарантираме, че проблемът с отпадъците във вашето предприятие е разрешен възможно най-бързо.
  3. Удобство – заедно с висока скорост на работа, ние гарантираме екологичността на събирането на всички производствени отпадъци и тяхното отвеждане в специализирани бункери.

Ние сме фирма, ВИК.net със сериозен опит във ВиК услугите и по-конкретно отпушване на канали, почистване на септични ями. Можете да се свърже с нас на: 0878 777 807.

Сътрудничеството с нас е работа за природата и важен принос за доверителни отношения с екологичните служби. Уникален подход към рециклирането, модерни технологии и квалифицирани служители – това е, което ни позволява да останем най-добрите в рециклирането.

Като част от почистването на канализационната система ние извършваме и работа по почистване на помийни ями, резервоари и кладенци от фекални, битови отпадъци.

Работим без участието на изпълнители и използваме оборудване от собствения си автопарк, което ни позволява да предлагаме на клиентите ниски цени и да гарантираме изпълнението на всички клаузи на договора, включително тези, свързани със сроковете.

Изпомпващи помийни ями

Доставка на техническа вода

Ако вашето съоръжение е далеч от канализацията и няма начин да се свържете с него, тогава изгребна яма е подходяща за изхвърляне на отпадъци.

Такъв бюджетен и евтин начин за събиране на отпадъци обикновено се използва в селска къща и в страната. Колкото по-често се използва ямата, толкова по-бързо се пълни и трябва да се почисти.

За да предотвратите преливането на ямата и за предотвратяване на разпространението на неприятна миризма през вашата територия, е необходимо да изпомпвате ямата с изпражнения своевременно.

Доверете ни на нас тази работа! Ние професионално, бързо и ефективно ще изпомпваме отпадъците, ще отнесем петата на специално място и ще ги изхвърлим. И Вие спокойно ще продължите да управлявате съоръжението си.

 

Как се почиства септичната яма?

Вашият коментар