Кинезитерапия физически упражнения и средства, полезна информация от експертите по кинезитерапия в София – кинезитерапия.org

Кинезитерапия

В тази публикация се разглеждат влиянието на физическите упражнения и най-често използваните средства на Кинезитерапията, които влиаят върху човешкия организъм.

Правилното лечение след травма, което се прилага от опитен кинезитерапевт  изисква едновременното разрешаване на двете основни задачи:

–     Възстановяване напълно на анатомичната цялост на тъканите;

–     Възстановяване  в цялост на функцията на засегнатия орган.

Средствата за лечение, които може да се прилагат в най-ранната фаза след травмата са: шиниране, гипс, хирургична намеса, екстензия и др. Веднага след това е необходимо да се започне и с прилагането на Кинезитерапията, а не както в миналаото да се чака да се махне гипса, шината и чак тогава да се започне възстановяването. Кинезитерапията въздейства локално и общо на организма.

Общо въздействие

стимулира подобряването на общото състояние на организма и спомага за ускоряване на регенерацията. Оказва се положително  влияние върху нервно-психичното състояние на пациента. Активните занимания по Кинезитерапия  намаляват и премахват депресивните състояния, подобрява се функцията на кората на главния мозък и физиологичните процеси се регулират добре – подобрява се дишането и кръвообръщението, обмяната на веществата и др. Съзнателното участие на болния в лечебната процедура благоприятства изработването на нови двигателни навици, от които зависи не само бързото зарастване, но и благоприятното функционално и структурно възстановяване на засегнатата част.

Локално въздействие

Увеличава се здравината на неконтрактилните структури – кости, сухожилия, лигаменти, в резултат на адаптивните промени към увеличеното натоварване. Кинезитерапия лечение трябва да се съобразено със стадия на регенеративния процес:

–     Остра (протективна) фаза – имобилизационен период

Целите на Кинезитерапията в тази фаза са  – протекция и контрол. Травмираната тъкан започва да регенерира чрез крехка фиброзна спойка, която лесно може да се разруши при стречинг, което от своя страна ще доведе до загрубяване (хипертрофия) на цикатрикса. За да се спомогне образуването на фибрина е важно да се намали следоперативния оток като се приложи покой, лед, компресия, елевация на крайника.  Физическите упражнения не позволяват да настъпят атрофични и дегенеративни изменения в двигателния апарат. Те са важно профилактично средство против сбръчкването и втвърдяването на ставната капсула, лигаментите и фасциите, каквито могат да настъпят в резултат на обездвижването.

От физиотерапията се препоръчва – ултразвук и лазер

–     Подостра (регенеративна) фаза (следимобилизационен период)

В тази фаза се увеличава здравината цикатрикса, който зависи от ориентацията и броя на колагеновите фибри. Внимателното разтягане на цикатрикса влияе на боря и ориентацията на колагеновите влакна. В първите 8-10 седмици трябва да се предотврати срастване с околни структури (сухожилия, мускули и др.). Не трябва да се позволява формирането на нееластичен цикатрикс. Колагенът в засегнатата част трябва да се ориентира, по начина характерен за незасегнатите части. Системните упражнения регулират образуването на съединителната тъкан, цикатрикса става мек, еластичен и не смущава функцията на травмираната част. Под влияние на системно съкращаване и разпускане на здравата и от части на наранената мускулатура се получава активно оросяване с кръв в областта на раната, усилва се лимфообръщението, като се подобряват окислителните и възстановителните процеси. И се ускорява регенерацията. Използват се пасивни упражнения, активно-асистирани упражнения, активни упражнения, и когато стане възможно и упражнения срещу съпротивление.

–     Хронично-ремоделираща (функционално-възстановителна) фаза.

В тази  фаза здравината на съединителната тъкан формираща цикатрикса продължава да се увеличава, но в по-бавен темп. Това е фазата в която Кинезитерапия разгръща целия си потенциал. Цели се профилактика на контрактурите, хипертрофията на цикатрикса и хипортофията на мускулатурата. Както и възстановяване на нормалната ставна подвижност, мускулната сила, еластичността и разтегливостта на меките тъкани.

Лечебният ефект на Кинезитерапията е свързан както с максимално бързо функционално възстановяване, така и със структурното възстановяване и механичната здравина на засегнатите елементи.

Може да прочетете и тази полезна публикация – ВИДОВЕ КИНЕЗИТЕРАПИЯ

За още полезна информация, може да видите и още наши категории:

Кинезитерапия физически упражнения и средства

Вашият коментар