Сглобяемите модулни къщи по своята технология наподобяват конструкцията по ефективност, с изключение на използваните материали. При изграждането на такива къщи се използват рамкови стени (същите като в рамковите къщи) със същия или подобен вътрешен състав. Различни строителни организации предлагат различни архитектурни решения, от прости до сложни къщи. Предполага се, че обикновените къщи са обикновени правоъгълни прости къщи, които имат вид на типични решения за рамкови къщи.

Под сложни сглобяемите модулни къщи се разбират къщи с нетипични форми и размери

Модулните сглобяеми стенни къщи са по-мощни от сглобяемите модулни къщи. Те също могат да бъдат завършени и възстановени, като други модулни домове.

Единственият отрицател на такива модулни къщи от сглобяеми стени е проблемът на всички къщи от сглобяеми стени, т.е., както в ефективността, проблемът с шевовете. Въпреки това, спазването на строителната технология, уменията на строителите (асемблерите) и инженерите могат да избегнат подобни дефекти или да ги сведат до минимум.

Сглобяемите модулни къщи могат да бъдат разглобени и транспортирани до други места. Къщите от готови помещения (модули) са по-безпроблемни, претърпявайки подобен ход, за разлика от къщите от сглобяеми стени, при които цялата или по-голямата част от декорацията на къщата ще бъде повредена. Производителите на къщи мълчат, но може да се предположи, че такива къщи са подобни на мебели от шкафове, които след няколко премествания ще покажат своите недостатъци.

По какво се различават видовете сглобяеми къщи

В зависимост от вида на сглобяемата къща, къщата се различава по отношение на експлоатация. „Заболявания“ на експлоатация и поддръжка, разходи за строителство и поддръжка. Рамковите къщи са най-евтините и енергийно ефективни къщи. А модулните къщи имат мобилност и висока скорост на строителство, с всички възможни последици.

Не би било желателно, но строителството на къщи губи търсенето от векове. Тъй като е невъзможно да се оцени експлоатационният живот на къщата, която се изгражда само от математически изчисления и тестове. Защото идеалната конструктивна коректност, грижата за обслужването и „нормативният” атмосферен ефект са обвързани с експлоатационния живот валежи.

Т.е. сглобяема къща може да живее както 50 години, така и 15-20 години.

Понякога условията на съвременния живот често принуждават хората да се местят от място на място, без да се привързват към родното си място. Тоест, строителството на за векове напред изчезва и има голяма вероятност инициаторът на издигнатата къща да бъде използван до 70 години, или дори много по-малко.

Сглобяемите модулни къщи – повече за тях

Вашият коментар