Как се прави подбор на персонал?

Какви са опциите за подбора на персонал – временни услуги на персонала като опция за подбор на персонал

Агенциите предоставят на компаниите временни служители в случаите, когато се увеличава срокът за намиране на постоянен служител за свободно работно място, както и за периода на временна неработоспособност на постоянен служител на организацията и невъзможността да бъде заменен с друг служител на пълен работен ден. Агенциите предоставят и услуги за лизинг на персонал. Това се случва в случаите, когато работата на квалифициран специалист е търсена от наемащата фирма временно, а не постоянно.

Избор на мениджъри (ръководно търсене). Тази посока на набиране е фокусирана върху намирането на професионалисти от високо ниво, както и топ мениджъри. Методът, използван от тези агенции, се нарича лов на глави, а вербовчиците, специализирани в търсене на ръководители, се наричат ​​ловци на глави.

За нас: Фирма Upskill – адресът ни е: София, 1404, бул. България 111, сграда А, ет. 4. Можете да позвъните. Телефон за контакт: +359 882 240 381.

Какви са опциите за подбора на персонал. Метод за лов на глави

Принципът на действие на този метод се основава на следната предпоставка – мениджърите на високо ниво не търсят работа чрез реклами или чрез агенции, повечето от тях са успешни в бизнеса си и дори не мислят за смяна на работата. Задачата на „ловеца“ е да предложи на такъв кандидат по-благоприятни условия в друга организация.

Ловците на глави провеждат търсения въз основа на подробен анализ на пазара и възможни донорски компании. Те също така трябва да са добре запознати със спецификата на работата на предприятията в определени пазарни сектори, например в нефт и газ, банково дело и т.н. Източници на информация за директори са:

доклади и брошури, публикувани от организации;

индустриални публикации, които публикуват рейтинги на най-успешните мениджъри и служители, както и статии, доклади и други публикации;

поверителна мрежа за търсене.

Към избраните кандидати се подхожда внимателно с предложение за промяна на местоработата им, обсъждат се техните специфики и условия (ниво на заплащане, социални помощи), след което кандидатът се представя на клиентската организация.

 

Какви са опциите за подбора на персонал

Вашият коментар